menu click
Zoeken

Micro-krediet

Micro-kredieten

Lionsclub Wijchen leent een deel van haar reserves uit via micro-kredieten. Via Micro-kredieten wordt self-employment van mensen gestimuleerd om zo een beter bestaan op te bouwen. Om self-employment mogelijk te maken voor mensen met onvoldoende financiële middelen leent Lionscub Wijchen, samen met vele anderen, geld uit via de Kiva non-profit organisatie.
 


   De Kiva organisatie is in 2005 opgericht en is actief in meer dan 85 landen. De organisatie wordt gerund door vrijwilligers. De Kiva organisatie verstrekt in met name ontwikkelingslanden, samen met een wereldwijd netwerk van lokale partners, de Micro-kredieten aan degene die dit nodig hebben. Vaak is het geld nodig voor het kopen van bijvoorbeeld een landbouwmachine, vee, zaden en meststoffen, grondstoffen om een te verkopen product te produceren of voor het volgen van een studie. Door de lener daadwerkelijk te kennen, de haalbaarheid van een initiatief zorgvuldig te toetsen en zo nodig te begeleiden, is de kans op volledige terugbetaling van het uitgeleende geld vrij hoog. 

Een deelnemer van Kiva kan een klein bedrag (vanaf $25) toekennen aan één of enkele personen die om een krediet vragen. Indien door voldoende deelnemers het gevraagde bedrag bij elkaar is gebracht wordt het krediet aangeboden en worden terugbetaalafspraken gemaakt. Na verloop van tijd krijgt een Kiva deelnemer zijn geld terugbetaald en kan het geld weer opgenomen worden of aan iemand anders worden uitgeleend.

Inmiddels heeft Kiva meer dan 1,2 miljoen deelnemers en meer dan een half miljard leningen verstrekt. De terugbetaalratio ligt rond de 99%.

Kiva is een prachtige manier om mensen te helpen! Iedereen kan via Kiva kleine bedragen uitlenen die er voor de mensen die er om vragen werkelijk toe doen. Voor meer informatie over micro-kredieten en Kiva klik op: 

Kiva Micro-krediet